Tjänsten tillsatt

Vi har tillsatt tjänsten som utannonserades i maj, vi välkomnar vår nya kollega Linnea Wallin!

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 försvinner karensdagen vid frånvaro på grund av sjukdom och ersätts av ett karensavdrag.

Sjukfrånvaro och sjuklön
De första 14 dagarna av en sjukperiod står arbetsgivaren för, en anställd har alltså rätt att få sjuklön (80% av sin vanliga lön) från sin arbetsgivare under den tiden. Den första av dessa 14 dagar är dock en karensdag som är helt obetald.

Karensdag
Den första dagen i en sjukperiod är alltså en karensdag, och för karensdagen utbetalas ingen lön till den anställde. Det innebär att avdraget för sjukdom den första dagen kan bli väldigt olika. Blir den anställde sjuk under en pågående arbetsdag blir löneavdraget för karensdagen de timmar som är kvar att arbeta den dagen. På samma sätt kan avdraget för karensdagen bli väldigt stort om den anställde arbetar oregelbundna tider och sjukfrånvaron påbörjas en dag när arbetstiden är lång.

Karensavdrag
Istället för en karensdag där första dagen i sjukperioden är helt obetald kommer man från 1 januari 2019 att göra ett karensavdrag. Karensavdraget beräknas som 20% av den sjuklön den anställde skulle få vid sjukfrånvaro en genomsnittlig vecka. Detta gör att karensavdraget blir lika stort oavsett när sjukfrånvaron inträffar.
Karensavdraget kommer att göras från sjuklönen och kan således inte bli större än den sjuklön som skulle ha utbetalats för sjukperioden.

Ny arbetsgivardeklaration

Riksdagen beslutade den 10 maj 2017 om arbetsgivardeklaration på individnivå, det vill säga att arbetsgivaren månadsvis ska redovisa avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för varje anställd istället för i en klumpsumma. Detta kommer att ersätta kontrolluppgiften och syftet är att minska skattefusk. Införandet av de nya reglerna kommer att ske i två steg:

Steg ett – den 1 juli 2018 ska företag som har fler än 15 anställda och som ska föra personalliggare (bygg-, restaurang-, frisör- och tvätteriverksamheter) börja redovisa arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Steg två – den 1 januari 2019 ska alla företag redovisa arbetsgivardeklarationen på individnivå
För dig som företagare innebär detta framförallt att du måste se till att du har person- eller samordningsnummer för nyanställda innan första lönen betalas ut för att arbetsgivardeklarationen ska kunna lämnas in.