Ny besöksadress Södertälje

Södertäljekontoret har from 2015-12-30 ny besöksadress, vi har flyttat till större lokaler på Gränsbovägen 4 i Södertälje. Välkomna!

 

Semesterstängt

Södertäljekontoret har semesterstängt veckorna 29-31. Vi vill passa på att önska alla en skön och trevlig sommar!

Julstängt

Södertäljekontoret har stängt den 23/12 – 1/1, vi är tidvis på plats i mellandagarna men bäst att ringa innan besök. Vi vill samtidigt passa på att önska en riktig God Jul och Gott Nytt År!

/Alla på Excendo

Ny samverkan för att fler ska göra rätt från början

Skatteverket, FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) har kommit överens om att samarbeta för gemensam samhällsnytta inför deklarationsåret 2013.

Samarbetet innebär att Skatteverket kan få kännedom om vilka deklarationer som medlemmarna i FAR och SRF har medverkat till att upprätta. Det är helt frivilligt för redovisningskonsulterna, revisorerna, skatterådgivarna och deras kunder att lämna uppgifterna till myndigheten. Målet är att Skatteverket ska kunna minska antalet onödiga kontroller.

– Om det är rätt från början behöver vi inte kontrollera i efterhand. Det leder till mindre besvär och en större säkerhet för skattebetalarna, säger Jan-Erik Bäckman, chef för Skatteverkets analysenhet.

Samarbetet innebär att Skatteverket återkopplar kunskap om vilka typer av eventuella fel som hittats i deltagande företagsdeklarationer för att ytterligare stärka kvalitetsarbetet.

– Men alla företag och deklarationer bedöms utifrån samma kriterier, säger Jan-Erik Bäckman.

Även om Skatteverket och revisions- och redovisningsbranschen har, och ska ha, olika roller går det att samverka för gemensam nytta.

– Alla blir vinnare när redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare hjälper sina kunder att lyfta kvaliteten på deklarationerna. Minskad administration och färre kontakter mellan Skatteverket och företag skapar samhällsnytta, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

– Genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, finns en tydlig kvalitetsnorm för auktoriserade redovisningskonsulter för att redovisningen ska bli rätt redan från början. Vårt samarbete skapar möjligheter för Skatteverket att koncentrera sina insatser till grupper där det finns störst risk för felaktigheter, säger Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör vid SRF.

Inspirationen till samarbetet kommer från internationella exempel och erfarenheter, och parterna utesluter inte andra typer av samarbeten med andra organisationer.

Regeringen går vidare med ändringar i 3:12-reglerna

Regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Men vissa förändringar har gjorts i övriga delar av regeringens förslag. Regeringen går inte fram med några skärpningar av löneuttagskravet utan sänker i stället det högsta löneuttagskravet för att få använda löneunderlagsregeln. Tillsammans med höjningen av det lönebaserade utrymmet innebär förslaget en betydelsefull förbättring för mindre, växande fåmansföretag.

Företag och dess ägare ska ha goda villkor och skatter ska tas ut på ett effektivt och rättvist sätt. Utformningen av 3:12-reglerna har inneburit en mycket låg beskattning för vissa delägare i stora fåmansföretag med många verksamma delägare och med många anställda. Detta har i vissa fall överutnyttjats genom att anställda med mycket litet delägarskap kunnat omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade utdelningsinkomster.

Regeringens förslag om förändrade 3:12-regler har kritiserats av såväl remissinstanser som Lagrådet. Regeringen lyssnar på kritiken och lämnar nu ett förändrat förslag där inga delägare får någon höjning av löneuttagskrav. I stället föreslås en sänkning av det högsta löneuttagskravet. Regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav som innebär att endast delägare som äger minst fyra procent av kapitalet i ett företag får tillämpa löneunderlagsregeln. Regeringen föreslår även att det lönebaserade utrymmet höjs för att det ska vara lika lönsamt att anställa i de mindre företagen som i större. Sänkningen av löneuttagskravet och höjningen av det lönebaserade utrymmet kommer att medföra förbättringar för alla delägare som använder löneunderlagsregeln och som inte berörs av kapitalandelskravet.

– Det finns ett starkt behov av att motverka överutnyttjandet och att säkra legitimiteten i skattesystemet, vilket detta förslag gör. Samtidigt förstärks incitamenten att anställa i mindre, växande företag med delägare som tar verkliga risker, säger finansminister Anders Borg.