Controllerfunktion

Vi arbetar med företag som kanske redan har en ekonomiavdelning men som också har en styrelse och vd som kräver mer än en avstämd resultat- och balansrapport vid månadsslutet.

Vi kommer in och tar det övergripande ansvaret för rapportering mot styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner för att förbättra och utveckla företagets processer och ekonomiska styrning.

Arbetet skräddarsys efter Era behov inom allt vad gäller ekonomistyrning och vad det innebär med finansiell rapportering, kalkyleringar, budget och uppföljning, resultatanalyser m.m.

Kontakta oss för mer information.

Kommentarer är stängda