Kattrumpeförfarande skall förhindras…

Regering kom den 2016-10-27 in med förslag som skall sätta stopp för att man använder sig av en s.k. kattrumpa vid paketering av näringsfastigheter. Förslaget yrkas träda ikraft redan from den 2016-10-28.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/10/skr.-20161738/

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar