Excendo

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder ett flertal olika tjänster såsom affärsrådgivning, skattefrågor och löneadministration.

Skatt

Excendo Redovisning erbjuder kvalificerad skatterådgivning av våra erfarna skatterådgivare av högsta kvalitet, oavsett om Ni har verksamhet lokalt eller globalt.

Redovisning

Redovisningens syfte är att dokumentera en organisations resurshantering, det är därför, det kanske viktigaste beslutsunderlaget en företagare har till sitt förfogande. Vi tycker om att jobba effektivt i moderna system, varför vi arbetar i affärssystem med marknadens högsta automatiseringsgrad. Vi lägger hellre mer tid till dialog och affärsrådgivning till och med våra kunder än att ”knappa” leverantörsfakturor.

Affärsrådgivning

Vi erbjuder strategisk affärsrådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina affärsstrategier på ett effektivt sätt för att kunna utveckla ditt företag. Det kan gälla förvärvsstrategier, generationsskiften, fastighetsaffärer, företagsförsäljningar, företagsfinansiering med mera. Så oavsett utmaning finns vi där som affärspartner.

Controllerfunktion

Vi arbetar med företag som kanske redan har en ekonomiavdelning men som också har en styrelse och vd som kräver mer än en avstämd resultat- och balansrapport vid månadsslutet. Vi kommer in och tar det övergripande ansvaret för rapportering mot styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner för att förbättra och utveckla företagets processer och ekonomiska styrning. Arbetet skräddarsys efter Era behov inom allt vad gäller ekonomistyrning och vad det innebär med finansiell rapportering, kalkyleringar, budget och uppföljning, resultatanalyser m.m.

Löneadministration

Vi hjälper svenska och internationella företag med allt inom lön och HR. Vi erbjuder lönehantering, rådgivning, bemanning och outsourcing av hela HR- och lönefunktionen.

Delgivningsmottagare

Excendo tillhandahåller en särskild delgivningsmottagare/delgivningsbar person samt utför administrativa tjänster åt bolag som saknar behörig ställföreträdare bosatt i Sverige.

Saknas behörig ställföreträdare skall styrelsen bemyndiga en person bosatt i Sverige att agera som särskild delgivningsmottagare i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 40 §. Utöver delgivningsuppdrag agerar vi som momsombud och ombud för arbetsgivaravgifter, vi utför även redovisningsuppdrag samt har ett stort nätverk av revisorer, skattejurister och advokater specialiserade i bolagsfrågor.

Vill du komma i kontakt?

Vill du veta mer om våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss.