Regeringen går vidare med ändringar i 3:12-reglerna

Regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Men vissa förändringar har gjorts i övriga delar av regeringens förslag. Regeringen går inte fram med några skärpningar av löneuttagskravet utan sänker i stället det högsta löneuttagskravet för att få använda löneunderlagsregeln. Tillsammans med höjningen av det lönebaserade utrymmet innebär förslaget en betydelsefull förbättring för mindre, växande fåmansföretag.

Företag och dess ägare ska ha goda villkor och skatter ska tas ut på ett effektivt och rättvist sätt. Utformningen av 3:12-reglerna har inneburit en mycket låg beskattning för vissa delägare i stora fåmansföretag med många verksamma delägare och med många anställda. Detta har i vissa fall överutnyttjats genom att anställda med mycket litet delägarskap kunnat omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade utdelningsinkomster.

Regeringens förslag om förändrade 3:12-regler har kritiserats av såväl remissinstanser som Lagrådet. Regeringen lyssnar på kritiken och lämnar nu ett förändrat förslag där inga delägare får någon höjning av löneuttagskrav. I stället föreslås en sänkning av det högsta löneuttagskravet. Regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav som innebär att endast delägare som äger minst fyra procent av kapitalet i ett företag får tillämpa löneunderlagsregeln. Regeringen föreslår även att det lönebaserade utrymmet höjs för att det ska vara lika lönsamt att anställa i de mindre företagen som i större. Sänkningen av löneuttagskravet och höjningen av det lönebaserade utrymmet kommer att medföra förbättringar för alla delägare som använder löneunderlagsregeln och som inte berörs av kapitalandelskravet.

– Det finns ett starkt behov av att motverka överutnyttjandet och att säkra legitimiteten i skattesystemet, vilket detta förslag gör. Samtidigt förstärks incitamenten att anställa i mindre, växande företag med delägare som tar verkliga risker, säger finansminister Anders Borg.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar