Vad innebär förändringarna i de nya LAS-reglerna?

Den 1 oktober 2022 tillämpas lagändringarna som antogs den 30 juni 2022. Det innebär att nya regler har införts i lagen om anställningsskydd samt nya former av stöd för arbetstagarens omställning på arbetsmarknaden.

Här kommer vi att gå igenom 6 förändringar som vi tycker att du som arbetsgivare behöver ha koll på!

 1. Sakliga skäl för uppsägning
  Begreppet ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl” i lagtexten om uppsägning. Avsikten med ändringen är att tydliggöra att fokus i prövningen ska ligga i avtalsbrottets allvar. Det ska bli mer förutsägbart vad som räknas som sakliga skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd. Arbetsgivaren behöver nu inte ta hänsyn till arbetstagarens egna intressen för att behålla sitt jobb, framtida utsikter, försörjningsbörda eller eventuella svårigheter för att hitta en ny anställning senare.
 2. Turordningsundantag för alla företag
  Alla företag kommer att kunna undanta tre medarbetare, som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, från turordningsreglerna vid arbetsbrist. Om ett sådant undantag har gjorts, ska inga ytterligare undantag få göras vid en uppsägning som sker inom tre månader från det att den första uppsägningen skett.
 3. Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring.
  Anställningen kommer inte längre att bestå under tvistetiden om en medarbetare bestrider uppsägningen. I stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.
 4. Ändrad möjlighet till visstidsanställning
  ”Allmän visstidsanställning” skrotas och ersätts av ”särskild visstidsanställning”. Det innebär bland annat att visstids- övergår till en tillsvidareanställning efter 12 månader under en femårsperiod, i stället för tidigare 24 månader. En anställd får även företrädesrätt i en ny särskild visstidsanställning om den anställde har varit anställd i längre än nio månader under en treårsperiod som särskild visstidsanställd.
 5. Möjligheterna till hyvling begränsas
  Det måste ske en särskild turordning bland de som har samma arbetsuppgifter på driftsenheten när en arbetsgivare omorganisera en driftsenhet.
 6. Bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidaretjänst hos kundföretaget
  Anställda hos bemanningsföretaget som, i minst 24 månader under en period på 36 månader, har varit placerade på samma driftsenhet hos ett kundföretag ska erbjudas tillsvidareanställning där.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar